Obsługa eksploatacyjna

Przejęcie nieruchomości oraz dokumentacji eksploatacyjnej, technicznej i finansowej od poprzedniego zarządcy/administratora,

Przygotowanie i negocjowanie z kontrahentami umów na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,

Nadzór nad właściciwym utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości wspólnej,

Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed Sądami, Organami Administracji Rządowej i Samorządowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów,

Zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, energii elektrycznej oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

Prowadzenie windykacji należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Ta strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, opuść witrynę. OK