Obsługa rachunkowo - księgowa

Prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,

Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy,

Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali,

Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

Przygotowywanie dokumentacji finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie rocznego sprawozdania finansowego,

Opracowywanie projektów planów gospodarczych,

Lokowanie nadwyżki  środków pieniężnych Wspólnoty Mieszkaniowej na rachunku oszczędnościowym lub lokacie bankowej.

Ta strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, opuść witrynę. OK