Obsługa techniczna

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane,

Analiza potrzeb remontowych i inwestycyjnych, wskazywanie niezbędnych działań w tym zakresie,

Zbieranie od Wykonawców ofert na roboty budowalne, uczestniczenie w negocjowaniu cen i warunków umów, nadzór nad robotami budowlanymi w tym uczestniczenie w odbiorach końcowych robót,

Nadzór nad firmami świadczącymi usługi w zakresie bieżącej konserwacji, drobnych napraw  i usuwaniu skutków awarii urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

Zapewnienie pomocy techniczej w przypadku powstania nagłych awarii  urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej - Pogotowie Mieszkaniowe 24h.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, opuść witrynę. OK